هندیکپ آسیایی

 هندیکپ اسیایی 

در هندیکپ آسیایی عددی را که انتخاب کرده اید را با گلهای تیم مورد انتخاب خود جمع در حالت “مثبت” و کم در حالت “منفی” کنید. اگر تیم منتخب شما برنده شد، شما در این حالت هندیکپ و شرطبندی برنده اید و اگر با جمع و یا کسر کردن آن عدد با تعداد گلهای تیم منتخب شما، تیم شما بازنده شود شما شکست خورده اید و پول خود را از دست میدهید.
اگر بعد از انجام جمع در حالتی که علامت مثبت در مقابل تیم منتخب شما قرار دارد و کسر کردن زمانی که علامت منفی در مقابل تیم منتخب شما قرار دارد از تعداد گلهای تیم نتیجه بازی مساوی شود، پول شما برگشت داده میشود.
توجه داسته باشید که در هندیکپ آسیایی فقط برد و باخت وجود دارد. در واقع اگر نتیجه مسابقه مورد نظرتان مساوی شود، پول شما برگشت داده میشود.

آموزش هندیکپ آسیایی

برای اینکه بتوانید راحت تر هندیکپ آسیایی را آموزش ببینید، ما برای شما مثالی خواهیم زد که به درک بهتری از این استراتژی برسید. فرض کنید در بازی لاتزیو (میزبان) و ناپولی (میهمان) نتیجه بازی 3 بر 1 به نفع لاتزیو شود. حال گزینه های مختلف هندیکپ اسیایی را در حالت مثبت و منفی برای هر دو تیم برای شما توضیح خواهیم داد.

گزینه های مثبت هندیکپ آسیایی میزبان

 • لاتزیو (+0.5) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 لاتزیو در برابرناپولی است، اگر نیم گل به گل های لاتزیو اضافه کنیم، این تیم برنده می شود پس شما این شرط را برده اید.
 • لاتزیو (+1) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 لاتزیو در برابر ناپولی است، اگر یک گل به گل های لاتزیو اضافه کنیم، این تیم برنده می شود پس شما این شرط را برده اید.
 • لاتزیو (+1.5) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 لاتزیو در برابر ناپولی است، اگریک و نیم گل به گل های لاتزیو اضافه کنیم، این تیم برنده می شود پس شما این شرط را برده اید.
 • لاتزیو (+2) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 لاتزیو در برابر ناپولی است، اگر دو گل به گل های لاتزیو اضافه کنیم، این تیم باز هم برنده می شود پس شما در هندیکپ آسیایی ، این شرط را برده اید.

و….

شما می توانید این روند را با عدد های دیگر ادامه دهید و چون استقلال برنده این بازی است شما هر عدد مثبتی را در نظر بگیرید بازهم شما برنده هندیکپ آسیایی در سایت شرط بندی می شوید.

گزینه های منفی هندیکپ اسیایی میزبان

 • لاتزیو (-0.5) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع لاتزیو را در نظر بگیرید حال نیم گل از گل های لاتزیو کسر کنید باز هم لاتزیو برنده می شود، پس شما برنده شرط بندی هستید.
 • لاتزیو (-1) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع لاتزیو را در نظر بگیرید حال یک گل از گل های لاتزیو کسر کنید باز هم لاتزیو برنده می شود، پس شما برنده شرط بندی هستید.
 • لاتزیو (-1.5) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع لاتزیو را در نظر بگیرید حال یک و نیم گل از گل های لاتزیو کسر کنید باز هم لاتزیو برنده می شود، پس شما برنده شرط بندی هستید.
 • لاتزیو (-2) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع لاتزیو را در نظر بگیرید حال دو گل از گل های لاتزیو کسر کنید نتیجه بازی مساوی می شود پس پول شما برگشت داده می شود.
 • لاتزیو (-2.5) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع لاتزیو را در نظر بگیرید حال  دو ونیم گل از گل های لاتزیو کسر کنید استقلال بازنده بازی می شود، پس شما کل شرط بندی را از دست می دهید
و…
این روند برای همه هندیکپ های  منفی آسیایی لاتزیو انجام می دهید چون اختلاف گل دو تیم برابر 2 است بنابرین تا لاتزیو (-1.5) شما برنده بازی هستید و در لاتزیو (-2) چون نتیجه مساوی می شود پول شما برگشت می خورد و بعد از عدد لاتزیو (-2.5) شما بازنده شرط بندی می شوید.

گزینه های مثبت هندیکپ اسیایی میهمان

 • ناپولی (+0.5) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد لاتزیو در برابر ناپولی است، با اضافه کردن نیم گل به گل های ناپولی باز هم این تیم بازنده است و در نتیجه شما در هندیکپ آسیایی بازنده شرط بندی هستید.
 • ناپولی (+1) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد لاتزیو در برابر ناپولی است، با اضافه کردن یک گل به گل های ناپولی باز هم این تیم بازنده است و در نتیجه شما بازنده پیش بینی هستید.
 • ناپولی (+1.5) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا بردلاتزیو در برابر ناپولی است، با اضافه کردن  یک ونیم گل به گل های ناپولی باز هم این تیم بازنده است و در نتیجه شما بازنده این هندیکپ می شوید.
 • ناپولی (+2) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد لاتزیو در برابر ناپولی است، با اضافه کردن دو گل به گل های ناپولی، نتیجه بازی مساوی می شود و پول شما برگشت می خورد.
 • ناپولی (+2.5) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد لاتزیو در برابر ناپولی است، با اضافه کردن دو و نیم گل به گل های ناپولی این تیم برنده می شود و شما اگر روی این گزینه شرط بندی کرده باشید در هندیکپ آسیایی برنده می شوید.

گزینه های منفی هندیکپ آسیایی میهمان

چون تیم ناپولی بازنده بازی است و شما هر تعداد گل که از این تیم کسر کنید باز هم این تیم بازنده می شود بنابراین شما روی هر هندیکپ آسیایی منفی ناپولی شرط بسته باشید بازنده هستید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *